Bublibub

"Absurdně-realistická krejzy komedie o čertech, kterým nic lidského není cizí."

A u t o r: Václav Henzl
R e ž i e: Milan Dejmal Kocourek
H u d b a: Jana Chytilová, Ondřej Sedláček, Jiří Černý

H r a j í:
Bublibub Adam Kautský
Algebrajd Jan Drábek
Findila Zuzka Kocourková
Kulišanda Lída Kotalíková
Fiscisdur Ondřej Sedláček
Špíznil Jan Pokorný
Lilinka Linda Kavalierová
Zívruš Jan Jukl
Amatýfa Míša Fišerová, Katka Kocourková, Markéta Terechová
Doktor David Rešl, Luboš Kotalík
Šmejdila Petra Novotná, Milan Dejmal Kocourek

Divadlo bez dozoru
Divadlo bez dozoru