Hotel mezi dvěma světy - 1. repríza v Rokoku 16.10.2013!