Svatba v Andrthalii

Texty: Václav Henzl
Hudba: Jana Chytilová

A jak to bylo?

Když Bůh plácal Adama,
po ní Evu s vnadama,
neměl ani ponětí,
o zákonech početí,
o tajemství genetických kódů.

Teprve až po letech
přesvědčil se na dětech
co dá práce výchova
jak se kdo z nás zachová
a co tomu všemu řekne móda.

V módě bylo karate
a to Kain už tenkráte
ovládal tak mistrně
že po ráně jediné
Abel zůstal ležeti
kmotře Smrti v objetí.

Rodina

Rodina chce mámu tátu
rodina je základ státu,
rodina jsou zdravé děti,
rodina je kupa dětí,
rodina je bez nadsázky,
kupa lásky.

Rodina, rodina,
láskou začíná,
láskou začíná.

Tak se končí ...

Tak se končí naše vyprávění
o lidech jak osídlili zem,
kdo si myslí, že to pravda není
může nám být klidně ukraden.

Na vznik lidstva jsou dvě teorie,
obě dvě jste tady slyšeli,
jednu z nich nám líčí svatá bible
druhou Darwinovo učení.

My jsme si tu vytvořili třetí,
o tom jak to taky mohlo být,
kdo si myslí, že to takhle není,
mohl odsud klidně odejít.

Vy jste tedy ale vydrželi,
z toho pro nás plyne resumé,
že to asi nebylo tak blbý,
dobrou noc, nashledanou, Adie